Keskustelu järjestöjen palkkatuen 3000 henkilön katosta on avattu

Kaksi työministeriä ja työttömien edustajat kohtasivat:
Keskustelu järjestöjen palkkatuen 3000 henkilön katosta on avattu

Työttömien Keskusjärjestö ry ja Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry vetosivat tänään työministeri Jari Lindströmiin järjestöjen palkkatukityöllistämisen lisäämiseksi ja kehittämiseksi.

Keskustelussa pohdittiin palkkatuen vaikuttavuutta työllisyyden edistämiseen. Palkkatukityö toimii keskeisesti ponnahduslautana avoimille työmarkkinoille. Esimerkiksi Jyväskylässä toimiva JST ry on sitoutunut 50 henkilön palkkatukityöllistämiseen kuukaudessa. Toiminnanjohtaja Eija Tuohimaan mukaan kokemukset ovat olleet hyviä.
– Työttömät ovat osallistuneet mm. palkkatukityöhön sekä oppisopimuskoulutukseen ja sijoittuneet siitä edelleen avoimille työmarkkinoille. Palkkatuen katto on vaikeuttanut ja estänyt työttömien työllisyyspolkujen rakentamista ja sijoittumista työmarkkinoille.

Työttömien Keskusjärjestö esitti huolensa tulevasta maakuntauudistuksesta ja kasvupalvelulaista. Miten jatkossa voidaan järjestää laadukkaita, pitkäkestoisia ja asiakaslähtöisiä työllisyyspalveluita?
– Huolemme on, osaavatko kunnat ja maakunnat käyttää sosiaalisia kriteereitä hankintojen kilpailutuksissa ja tilata riittävän laadukkaita työllisyyspalveluita. Pelkällä hinnalla kilpailu laskee palveluiden tasoa, joka on nyt jo nähtävissä, painottaa toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.

Entinen työministeri, kansanedustaja Lauri Ihalainen yhtyy työttömien yhdistysten palkkatukihuoleen. On perusteltua, että palkkatuella tuetaan ensisijaisesti työllistymistä ns. avoimella sektorilla, mutta 3000 henkilön katon asettaminen järjestöjen palkkatuen käytölle ei ole perusteita.
– Poistetaan järjestöjen palkkatuen käytön 3000 henkilön katto tai sen rajoja nostetaan niin, että kolmannen sektorin toimijat voisivat tukea vaikeammin työllistettävien paluuta työmarkkinoille. Ajatus siitä, että toimijoille määritellään laadullisia, tuloksiin pohjautuvia kriteereitä on selvittämisen arvoinen, Ihalainen sanoo.

Työministeri Jari Lindström sanoi ymmärtävänsä työttömien yhdistysten esittämiä huolia ja totesi, että ehdotuksia tarkastellaan valmistelutyössä.

 

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry, 050 577 2580,
jukka.haapakoski@tyottomat.fi
Toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry, 040 5956 504, eija.tuohimaa@jstry.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, Työttömien Keskusjärjestö ry, 044 717 7277, leena.valkonen@tyottomat.fi

nuoli