Työttömien Keskusjärjestö ilahtui SOTE-tauosta – pelkää kolmannen sektorin puolesta

Työttömien Keskusjärjestö ilahtui SOTE-tauosta – pelkää kolmannen sektorin puolesta

Työttömien Keskusjärjestö tervehtii ilolla SOTE-työn rauhoittumista. Järjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi näkee kuitenkin, että hankkeen varjossa kolmannen sektorin toiminta on purkautumassa hälyttävällä tavalla.

– Maakuntien valmistelevissa elimissä ei ilmeisesti ole osattu yhdistellä eri toimijoiden antamia varoituksia kolmannen sektorin kilpailukyvystä markkinataloudessa, vaikka palautetta on annettu runsaasti. Kolmas sektori on alkanut nyt sulkea oviaan, eikä seurauksista ole tietoa.

Esimerkiksi Jyväskylän kaupunki pilotoi palvelusetelimallin tuetun asumisen palvelujen tuottamiseksi. Käytännössä se tulee Jyväskylän Katulähetyksen antaman tiedon mukaan romuttamaan päihteettömän tuetun asumisen. Katulähetys on yksi Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistyksistä.

Työttömien yhdistyksille työvoimapalvelujen yksityistäminen on iso riski. Yksityistämisen hyväksytyksi tullessa pienillä toimijoilla ei ole juuri muuta mahdollisuutta, kuin pikainen toimintojen alasajo. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien kohdalla korvaavaa järjestelmää ei sellaisessa tapauksessa synny vuosiin.
Hirsjärvi näkee suurimpana riskinä nyt sen, että Sote-sotkun jatkuessa maamme vähäosaisten keskeinen toiminnan tukipylväs, kolmas sektori, romuttuu nopeasti.

Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski sanoo, että katseet tulisi kohdistaa nyt työllisyyspalveluihin ja niiden järjestämiseen liittyvään lakiesitykseen työvoimapalvelujen yksityistämisestä.

– Työllisyyspalvelujen yksityistämisessä ollaan nyt lähdössä sokkona muutokseen, jossa työttömien todelliset tarpeet jäävät huomiotta. Pelkäämme ns. kermankuorintaa, että yritykset tulevat kasaamaan itselleen työllistettäväksi helposti työllistyviä henkilöitä ja laajemmin palveluita tarvitsevat tulevat jäämään ilman heille tarpeellista tukea. Järjestöjen rahoitus on yksi kynnyskysymys kolmannen sektorin palvelujen turvaamiseksi.

Lisätietoja
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461 rma.hirsjarvi (@) tyottomat.fi
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski (@) tyottomat.fi

nuoli