Työttömien Keskusjärjestö pelkää, että maakuntauudistus koituu järjestötoiminnan tuhoksi!

Työttömien Keskusjärjestö pelkää, että maakuntauudistus koituu järjestötoiminnan tuhoksi!

 

Työttömien Keskusjärjestön edustajat ovat tällä viikolla tavanneet eri eduskuntaryhmien kansanedustajia edunvalvontakierroksellaan.

Akuuteimmat työttömien yhdistysten ongelmat liittyvät maakuntauudistuksen valmisteluun. Kolmannen sektorin arvokasta yleishyödyllistä järjestötoimintaa ei ole huomioitu uudistusta tehdessä riittävästi.

– Tärkeä ydinkysymys on, jos sote ja työllisyyspalvelut siirtyvät maakuntiin, mikä rooli kunnilla on jatkossa työllisyyden sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä? Useat kunnat ovat jo ryhtyneet leikkaamaan järjestöille myönnettäviä avustuksiaan, sanoo Työttömien Keskusjärjestö ry:n toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.

Työttömien Keskusjärjestö pelkää, että säästöt koituvat järjestötoiminnan tuhoksi. Miten tulevat maakunnat tiedostavat yleishyödyllisen toiminnan merkityksen. Yhdistykset tarvitsevat rahaa ja resursseja voidakseen toimia hyvinvoinnin edistäjinä.

– Nyt on aika tehdä valtakunnallinen kartoitus siitä, miten kunnat ovat tukeneet yleishyödyllisiä järjestöjä, jotta maakunnilla on oikeat tiedot käytössään, kun ne puolestaan rakentavat tulevaa palveluverkostoaan, painottaa Haapakoski.

Maakuntauudistukseen liittyvien ongelmien lisäksi keskusjärjestöä huolettaa työllisyyden edistämisessä palkkatuen määrärahakatto järjestösektorille. Se vaikeuttaa pitkäaikaistyöttömien pääsyä työllisyyspolun alkuun. Lisäksi pitkäaikaistyöttömille on muutenkin liian vähän tarjolla työmahdollisuuksia.

Keskusjärjestö haluaa säilyttää budjetissa työllisyyspoliittisen avustuksen.
Keskusjärjestö nosti huolina esiin myös julkisten TE-palveluiden yksityistämisen ja aktiivimallin ongelmat. Näitä tulee tarkastella työttömän työnhakijan näkökulmasta.

Kaikki eduskuntaryhmät ottivat vastaan tarjouksen kuulla kentän ääntä työllisyysasioissa. Keskusteluissa on ollut rakentavaa vuoropuhelua.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski
050 577 2580
jukka.haapakoski(@)tyottomat.fi

nuoli