Työllisyyspolitiikkaan aktiivisuutta – työttömien aktiivimallit romukoppaan

Työllisyyspolitiikkaan aktiivisuutta – työttömien aktiivimallit romukoppaan

Työttömien keskusjärjestön vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.4.2018, paikalla oli runsaat 90 jäsenistön edustajaa. Järjestön uudeksi puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin FT, työtön työnhakija Irma Hirsjärvi, 56,  Jyväskylästä.

Kokous kiinnitti huomiota siihen, että työttömyysturvan ns. aktiivimallia koskeva laki aiheuttaa työttömille kohtuuttomia tilanteita. Kokous näki lain epäoikeudenmukaisena ja työttömiä nöyryyttävänä.

Aloitetta vastaan kerättiin kansalaisaloitteella lyhyessä ajassa lähes 150 000 allekirjoitusta. Aktiivimallia on kritisoitu laajasti. Valmisteilla on myös aktiivimalli 2, joka ennakkotietojen mukaan velvoittaa mm. viikoittaiseen omaehtoiseen työnhakuun. Velvoitteen valvonta tuntuu absurdilta ja sanktiona uhkaa merkittävä, jopa kahden kuukauden karenssi.

Työttömien keskusjärjestö katsoo, että aktiivimalli yksi tulee perua välittömästi, koska se loukkaa oikeusvaltion periaatteita. Aktiivimalli kakkosen valmistelusta toivotaan avoimempaa keskustelua.

Kokous katsoo, että syyttämällä työttömiä passiivisuudesta maan hallitus peittelee omien toimiensa seurauksia. Hallitus on alentanut työllisyysmäärärahoja, kun juuri nyt olisi tärkeää saada pitkäaikaistyöttömiä työllistettyä kokoaikaiseen palkkatyöhön. Siihen tarvitaan euroja, ei hyppyytystä.

Aktiivimalli on verrattavissa marjanpoimintaan elinkeinopoliittisena ideana: idea on tuttu ja hyvä, muttei elätä suurta joukkoa. Työttömien keskusjärjestö vaatii maamme hallitukselta aktiivista työllisyyspolitiikkaa, jonka resurssit on mitoitettu suhteessa vallitsevaan työllisyystilanteeseen. Jokaisella työttömällä työnhakijalla on oikeus työhön ihmisarvoa kunnioittaen.

– Sote-, ja työllisyyspalveluiden valmistelu käynnistyi ihmisten tarpeista, mutta asioiden valmistelu tuntuu etenevän työttömienkin asiassa yksityistämisen ehdoilla. Se on eriarvoistava ja yhteiskuntaa rapauttava suunta, joka vaarantaa juuri heikoimpien kansalaisten elämää, sanoo tuore puheenjohtaja Irma Hirsjärvi.

Vapaaehtoistyötä palkittiin

Vuosikokouksessa palkittiin myös ansioituneita vapaaehtoistyöntekijöitä. Vuoden vapaaehtoiseksi valittiin Juha Laitila Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:stä. Laitila on aktiivisella toiminnalla ja positiivisella elämän asenteellaan vaikuttanut mm. nuorten Luontopolun vertaistukiryhmän syntyyn.

Kunniamaininnalla palkittiin Pia Berg Vantaan työnhakijat ry:stä. Hän on toiminut aktiivisesti Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestössä UUTTA ry:ssä. Kunniamaininnalla palkittiin myös Jonathon Goldhill Jyvässeudun Työllistämisyhdistys JST ry:stä. Hän on Suomeen muuttanut entinen Hollywood-kampaaja, joka on tarjonnut työttömille jäsenetuna kampaus- ja stailauspalveluita ja kannustanut ja tukenut siten heitä mm. työhaastatteluihin.

Työttömien Keskusjärjestö on riippumaton kansalaisjärjestö, joka toimii jäsenistönsä ja työttömien edunvalvojana. Keskusjärjestöön kuuluu noin 90 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä 5000 jäsentä.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915641, hirsjarvi@gmail.com

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski@tyottomat.fi

 

Kuvateksti: Työttömien Keskusjärjestön uudeksi puheenjohtajaksi valittiin FT Irma Hirsjärvi. Vuoden vapaaehtoisena palkittiin Juha Laitila ja kunniamaininnalla Pia Berg. Kunniamaininnalla toinen palkittu Jonathon Goldhill puuttuu kuvasta.

nuoli