Jos jäät työttömäksi – miten huolehdit toimeentulostasi?

Jos jäät työttömäksi – miten huolehdit toimeentulostasi?

Mikäli jäät työttömäksi tai joudut lomautetuksi, seuraavassa vinkkejä, miten voit menetellä tilanteessasi. Huomioi, että koronavirusepidemian vuoksi työttömyyskassojen ja Kelan etuuksien käsittelyyn saattaa tulla viiveitä. Toimi siis ajoissa hakemuksissasi.

Aivan ensimmäiseksi, kun olet saanut lomautus- tai irtisanomisilmoituksen, ilmoittaudu TE-palveluihin työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautus- tai työttömyyspäivänäsi. Jos kuulut työttömyyskassaan, hae sitten työttömyysetuutta kassastasi. Jos et kuulu työttömyyskassaan tai et täytä työssäoloehtoa, voit hakea työttömyysturvaa Kelasta.

Työttömänä tai lomautettuna olevan tavanomaiset, ensisijaiset etuudet ovat työttömyyskorvaus ja yleensä myös asumistuki. Jotta saat työttömyyskorvausta, sinun on pidettävä työnhakusi voimassa TE-palveluissa.

Mikäli työttömyyskorvauksen käsittely viivästyy Kelassa tai saat karenssin, etkä voi huolehtia toimeentulostasi, hae Kelasta toimeentulotukea. Voit olla oikeutettu ensisijaisiin etuuksiin, kuten työttömyysetuuteen ja asumistukeen sekä viimesijaiseen etuuteen kuten toimeentulotukeen samanaikaisesti. Ensisijaiset etuudet pitää kuitenkin pääsääntöisesti hakea ensin.

Kelan perustoimeentulotukea myönnetään yleensä hakemuksen saapumiskuukauden tai seuraavan kuukauden alusta alkaen. Perustoimeentulotukipäätös tehdään tukeen oikeuttavien menojen sekä mahdollisten tulojen ja varojen mukaan.

Muistathan, että myös perustoimeentulotukeen sisältyy velvollisuus pitää työnhaku voimassa TE-palveluissa. Kela voi laskea perustoimeentulotuen perusosaa määräajaksi 20-40% mikäli työnhakuvelvoitetta ei täytä ja mikäli leikkaaminen katsotaan kohtuulliseksi.

Tarkista oikeutesi perustoimeentulotukeen osoitteessa kela.fi/laskurit. Saat tarkemmat ohjeet perustoimeentulotuen hakemiseksi samasta osoitteesta

Hae tuet ajoissa. Tällä hetkellä voimassa oleva valmiuslaki mahdollistaa lakisääteisistä käsittelyajoista joustamisen. Huomioi tämä etenkin hakiessasi perustoimeentulotukea, jonka lakisääteinen seitsemän arkipäivän käsittelyaika saattaa pidentyä. Myös kunnan sosiaalitoimen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyajat saattavat pidentyä.

Mikäli tarvitset elämäntilanteesi vuoksi perustellusti kiireellisesti perustoimeentulotukea, tee hakemus Kelan puhelinpalvelussa 020 692 207. Tällöin päätös pyritään antamaan mahdollisimman pian.

Linkkejä: TE-palvelut: Työnhakijalle, jos jäät työttömäksi.

Kela: Yleinen asumistuki 

 

Yrittäjille määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen

Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta voi saada työmarkkinatukea.

Laki on määräaikainen ja voimassa 30.6.2021 asti. Lue lisää.

 

Täydentävä – ja ehkäisevän toimeentulotuki haetaan asuin/opiskelukunnasta

Pääsääntöisesti suositellaan, että täydentävää- tai ehkäisevää toimeentulotukea hakevilla olisi päätös Kelan myöntämästä perustoimeentulotuesta. Päätös voi olla myönteinen tai hylkäävä, tarkoitus on, että menot ja tulot on selvitetty ensin Kelan toimesta. Kuitenkin, jos sinulla on perusteltu syy siihen, miksi sinulla ei ole Kelan perustoimeentulotuen päätöstä, voit hakea suoraan täydentävää/ehkäisevää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta.

Täydentävän toimeentulotuen käsittelee kunnan sosiaalitoimi. Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat

1. muut kuin Kelan myöntämän perustoimeentulotuen muihin perusmenoihin kuuluvat asumisesta aiheutuvat menot
2. henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot.

Ehkäisevän toimeentulotuen käsittelee kunnan sosiaalitoimi. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa tuensaajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuensaajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin.

Oman kuntasi sosiaalitoimen yhteystiedot ja hakemusohjeet löydät oman kuntasi nettisivuilta.

Kirkon diakoniatyöstä tukea

Kirkon diakoniatyön yhtenä tavoitteena on auttaa ihmisiä akuutin hätätilanteen yli. Diakoniatyön antama talous- ja muu neuvonta sekä tuki voi olla myös pitkäkestoista. Diakoniatyö auttaa, vaikka et olisi kristitty tai kuuluisi kirkkoon. Voit hakea apua siitä evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnasta, jonka alueella asut. Lisää tietoa Evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyöstä.

Monet järjestöt ja kirkko jakavat myös ruoka-apua, netistä löytyy usein lisää tietoa kotikunnassasi ruoka-apua jakavista paikoista. Tietoa saa myös kirkon diakoniatyöltä ja yhdistyksiltä.

Sosiaalipäivystys auttaa hätätilanteessa kaikkina vuorokauden aikoina

Lakisääteistä sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisen kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Palveluun voi saada yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireellisiä palveluja on saatavissa kaikkina vuorokauden aikoina.

Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kaikki kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat henkilöt, esimerkiksi hoivaa vaille jääneet lapset, nuoret ongelmineen tai vanhukset, joiden kunto heikkenee äkillisesti.

Kiireellisinä sosiaalipalveluina on pystyttävä järjestämään myös mm. kiireellistä majoittamista, taloudellista tukea ja muita välttämättömiä palveluja tarpeen mukaan.

Löydät kuntasi tai kuntayhtymäsi tuottaman sosiaalipäivystyksen yhteystiedot kuntasi nettisivuilta. Myös hätänumero 112 ohjaa tarvittaessa sosiaalipäivystykseen.

Muistathan että henkeen ja terveyteen liittyvissä hätätilanteissa soita hätänumeroon 112.

Terveydeksi 2.0 hankkeen palveluohjaajat ovat tavattavissa ja neuvovat verkossa

Mikäli tarvitset lisäneuvoja tukien hakemisessa tai oman alueesi palvelun löytämisessä, voit olla yhteydessä Työttömien Keskusjärjestön ja Ehyt ry:n Terveydeksi 2.0 hankkeen sosiaalipalveluohjaaja Veera Luotoon sähköpostitse: veera.luoto(@)tyottomat.fi .

Facebookissa Veeran tavoittaa nimellä Veera Työkykykoordinaattori. Voit laittaa kaveripyynnön ja kysymyksesi viestillä. Muistathan että sähköposti ja Facebook eivät ole suojattuja, eli älä laita viestiin henkilökohtaisia tietojasi. Muistahan myös, että hanketyöntekijä antaa vain neuvontaa, hän ei tee viranomaistehtäviä- eikä päätöksiä.

Terveyspalveluissa neuvontaa antaa hanketyöntekijä Ulla-Maija Kopra: ulla-maija.kopra(@)tyottomat.fi ja Facebookissa Ulla Työkykykoordinaatori.

nuoli