Yhteiskunnalla ei ole varaa järjestötoiminnan alasajoon!

Yhteiskunnalla ei ole varaa järjestötoiminnan alasajoon!

Työttömien Keskusjärjestö pitää huolestuttavana veikkausvaroista järjestöille suunnattujen tukien mahdollista supistumista. Työttömien Keskusjärjestö pyytää Suomen hallitusta arvioimaan ja turvaamaan järjestötoiminnan taloudelliset edellytykset.

Veikkaus tukee eri tavoin yhteiskunnallisesti tärkeää järjestötoimintaa. Esimerkiksi Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistykset tukevat toiminnallaan Veikkausvaroilla työttömien sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia. Nämä toiminnat ovat erittäin tärkeitä haavoittuvassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien ihmisten tavoittamisessa ja ohjaamisessa eteenpäin.

Jos Veikkauksen tuotto vähenee, Suomen hallituksen on syytä pohtia, miten pysyvä rahoitus järjestetään valtion budjetista.

Sosten esittämä rahapelipoliittinen ohjelma on erittäin kannatettava esitys rahapelipolitiikan uudistamiseksi. Rahapelipoliittisen ohjelmassa huomioidaan, että rahapelaaminen on vapaassa yhteiskunnassa sallittua, mutta riskejä pyritään hillitsemään ja rahapelaamisesta syntyvät voitot ohjataan yhteisen hyvään.

Veikkauksen vanhassa järjestelmässä on ollut hyvää se, että järjestöt ovat olleet autonomisia. Se on mahdollistanut jäsenpohjaisen toiminnan kehittämisen. Tätä autonomiaa täytyy kunnioittaa jatkossakin, jotta järjestötoiminta pysyy ihmisläheisenä ja järjestön tarkoituksenmukaisena toimintana.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski(@)tyottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi(@)tyottomat.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen(@)tyottomat.fi

nuoli