Toimintakertomus 2006

Puheenjohtaja/toiminnanjohtaja: Lea Karjalainen

 

Tiivistelmä

 • Vuosikokous: Keskustelua muidenkin kuin työttömien yhdistysten pääsystä yhteistoimintajärjestöön
 • Toiminnan tarkoituksen määrittelyä
 • Laki ja asetusmuutokset työllistäneet edunvalvontaa
 • Punainen matto -kampanja ja edunvalvontatapahtuma
 • Yksi edunvalvonnan kärkitavoitteista toteutuu: Toimeentulotuen asumisen omavastuuosuus poistetaan
 • Vaikeasti työllistettävien profilointi
 • Kirkon rooli vahvistumassa työttömyyttä koskevien ongelmien hoidossa.
 • Työttömyystyön neuvottelupäivät toista kertaa yhteistyössä KDY:N, TVY:n ja Tatsi:n kesken
 • Muita yhteistyökumppaneita
 • Keskeistä tietoa organisaatiosta
 • Kirkon työttömille tarjoamaa virkistystoimintaa
 • Alueellisia tapaamisia kansanedustajien ja muiden toimihenkilöiden kanssa
 • Koulutusta hallituksen jäsenille
 • Laivaseminaarit
 • TALHALL-projektilla yritetään parantaa taloushallinnon
 • Stakes:in keskustelusivut avattu TVY:n kotisivujen kautta
 • Historiahanke
 • Tietoa TALHALL-projektista
 • Kyselyn tuloksia tukityölistämisen vaikutuksista
 • Työttömien työkyvyn arviointia yhteistyössä työministeriön kanssa.
 • Tutkimus sosiaalisen yritystoiminnan lainsäädännön toimivuudesta
 • HOT-hanke
 • Social Platform -konferenssi
 • Vuosikokousraportti: Karenssisanomat 1/2006
nuoli