Verkkolehti

Työttömien Keskusjärjestö on julkaissut verkkolehden nimeltään #tyottomat

Linkki lehden sivuille: https://lehti.tyottomat.fi

nuoli