Askelia voimaan -hankkeen luotsi Heli Niromaa rohkaisee aloittamaan liikunta pienin askelin

Aiheet:
Askelia voimaan -hankkeen luotsi Heli Niromaa rohkaisee aloittamaan liikunta pienin askelin
Heli Niromaan työ sisältää yhdistysvierailujen lisäksi perinteistä toimistotyötä. Kuva: Jouko Vatanen

Heli Niromaa alkoi kärsiä vuosien istumisen jälkeen pahoista päänsäryistä ja hartiakivuista. Fysioterapeutti sai hänet havahtumaan siihen, että lihaksia pitää treenata. Alkoi uudenlainen liikunta ja elämänvaihe, joka johti Helin Askelia voimaan -hankekoordinaattoriksi Työttömien Keskusjärjestöön.

Helille liikunta oli tuttua, sillä hän oli harrastanut sitä pienestä pitäen, ensin ratsastusta ja myöhemmin ohjattua ryhmäliikuntaa. Työssään Kansallisarkistossa hän kuitenkin istui paljon. Hän oli päätynyt sinne töihin heti filosofian maisteriksi valmistumisensa jälkeen ja tehnyt siellä jo 18 vuoden uran. Sitten alkoivat säryt.

– Oivalsin, että omalla tekemiselläni voin vaikuttaa paljon. Kivut poistuivat, kun jaksoin sitkeästi tehdä fysioterapeutin antamia harjoituksia. Tajusin nopeasti, että hieronta on vain pika-apu: Jos haluan pysyvämmän ratkaisun, minun pitää vahvistaa lihaksiani, jotta ne jaksavat pitää asentoa yllä paremmin. Rupesin käymään kuntosalilla ja innostuin siitä. Sitten menin personal trainer -koulutukseen ja innostuin vielä enemmän, Heli kuvaa.

Terveyteen liittyvät asiat kiinnostivat Heliä niin paljon, että hän alkoi opiskella terveystieteitä ja suoritti maisterin tutkinnon.

– Suuntauduin terveyden edistämiseen ja liikuntalääketieteeseen. Siinä keskitytään sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn liikunnan avulla, mikä on erityisen tärkeää kansansairauksissa, kuten diabeteksessa ja sydän- ja verisuonisairauksissa.

Merkityksellistä ja omien arvojen mukaista työtä

Alkuvuodesta 2021 Työttömien Keskusjärjestössä avautui hankekoordinaattorin paikka Kaikki kunnossa -hankkeessa, johon Heli Niromaa haki ja tuli valituksi.

– Ajattelin, että tämä on sellainen työpaikka, jossa saan tehdä merkityksellistä työtä heikompiosaisten parissa. Tämä tuntui tosi mielenkiintoiselta ja omia arvojani lähellä olevalta paikalta.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli, että kunnat havahtuisivat tarjoamaan myös työttömille maksuttomia tai edullisia liikuntamahdollisuuksia. Heli teki Manner-Suomen kunnille kyselyn, jossa hän tiedusteli muun muassa, oliko niissä tarjolla työttömille liikuntapasseja tai muita edullisia liikuntavaihtoehtoja. Kyselyn tuloksista syntyi raportti.

– Suurimmalla osalla kunnista on olemassa alennuksia työttömille ja pienessä osassa kuntia työttömät pääsevät ilmaiseksi esimerkiksi kuntosalille tai uimahalliin. Hinta on tosi ratkaiseva asia, minkä takia voivat liikuntamahdollisuudet jäädä monilta työttömiltä käyttämättä, Heli muistuttaa.

Kaikki kunnossa -hankkeen päätyttyä Heli siirtyi maaliskuussa 2022 töihin Työttömien Keskusjärjestön uuteen Askelia Voimaan -hankkeeseen. Sen tavoitteena on tukea erityisesti pitkäaikaistyöttömiä tekemään sellaisia valintoja, jotka auttavat heitä ylläpitämään terveellistä elämäntapaa. Tavoitteisiin pyritään kolmella tavalla: työttömien yhdistyksissä toimivien vertaisohjaajien eli hyvinvointitsempparien avulla, yhteistyöllä kuntien liikuntatoimen kanssa ja työttömille tarjottavalla elintapaohjauksella. Kuntien kanssa on Helin mukaan tarkoitus lisätä yhteistyötä, jotta työttömät tulisivat tietoisiksi tarjolla olevista liikuntapalveluista ja -neuvonnasta ja kuntien liikuntaneuvojat osaisivat ohjata vastaanotoillaan käyviä työttömiä yhdistyksiin ja niissä oleviin liikuntaryhmiin. Hanke tekee yhteistyötä Liikkuva aikuinen -ohjelman kanssa, jonka tavoitteena on saada toimiva liikuntaneuvontapalvelu jokaiseen Suomen kuntaan.

Helin työhön kuuluu lähes viikoittain vierailuja työttömien yhdistyksissä eri puolilla Suomea. Usein hän käy yhdistyksissä yhdessä Terveyttä työttömille -toiminnan työntekijöiden Ulla-Maija Kopran ja Veera Luodon kanssa. He tarjoavat työttömille erilaisia mittauksia. Heli antaa mittausten yhteydessä ihmisille myös elintapaohjausta, kun taas Ulla ja Veera tarjoavat sosiaali- ja terveysneuvontaa ja kertovat mahdollisuudesta työttömien terveystarkastukseen.

– Kun tarjoamme mittauksia yhdistyskäynneillä, ne ovat sellaisia juttuja, mitkä ihmisiä kiinnostavat ja joihin on helppo tulla. Samalla voi esimerkiksi kysyä, harrastatko liikuntaa tai mitä mieltä olet omasta liikkumisestasi.

Helin mielestä hänen työnsä hankekoordinaattorina on kiinnostavaa ja monipuolista.

– Saan tehdä elintapaohjausta kasvokkain ihmisten kanssa, mikä on työn suola. Saan myös itsenäisesti tehdä välillä suunnittelutyötä ja raportointia. Sekin on mukavaa, että voin verkostoitua sellaisten ihmisten, hankkeiden ja toimijoiden kanssa, jotka tekevät samantyyppistä työtä.

Tsempparit innostavat liikkumaan

Viime syksynä Askelia voimaan -hanke toteutti yhteistyössä UKK-instituutin kanssa hyvinvointitsempparikoulutuksen, johon osallistui 20 ihmistä. Vertaisohjaajia toimii nyt 13 eri työttömien yhdistyksessä. Heissä on sekä yhdistysten palkattuja työntekijöitä että vapaaehtoisia.

– Tsemppari voi olla kahdenkeskinen vertaisohjaaja, joka lähtee työttömän kanssa vaikkapa kävelylenkille, tai ryhmänvetäjä, joka vetää jotain liikuntaryhmää paikallisessa työttömien yhdistyksessä. Tsempparit voivat tuoda elintapa-asioita esille myös muun toiminnan ohessa esimerkiksi ottamalla ravintoon liittyviä asioita puheeksi yhdessä ruokailtaessa, Heli kertoo.

Joissakin yhdistyksissä tsempparitoiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle, kun taas toisissa käynnistyminen on ollut verkkaisempaa. Tsempparien kanssa järjestetään kaksi kertaa vuodessa tapaamisia, joissa he saavat vertaistukea ja kuulevat toisten tsempparien kokemuksia. Hankkeessa on valmisteilla vertaisohjaajien tueksi myös käsikirja, joka toteutetaan yhteistyössä Silta Valmennusyhdistyksen kanssa.

– Äänekosken kaupungin liikuntatoimi innostui tekemään yhteistyötä Suolahden työttömien kanssa: yhdistyksessä käy kaupungin liikuntaohjaaja kerran viikossa vetämässä jumppaa työttömille. Pyrimme tekemään enemmän yhteistyötä niiden kuntien kanssa, joissa tsemppari toimii.

Jotta elämäntavan muutoksesta tulisi pysyvä, on Helin mukaan tärkeää, että jokainen liikkuu itselleen sopivalla tavalla, mieleistään lajia harrastaen ja oman kuntonsa ja jaksamisensa rajoissa. Liikunta on tärkeää, mutta lisäksi on hyvä muistaa myös monipuolinen ravinto ja riittävä unensaanti.

– Liikunnan tavoitteet tulisi asettaa sellaisiksi, että ne on mahdollista saavuttaa. Siitä saa onnistumisen kokemuksen, kun saavuttaa vaikka jonkun pienen tavoitteen. Silloin oma pystyvyyden tunne nousee ja jatkossa pystyy ehkä asettamaan suurempia tavoitteita. Siitä tulee myönteinen kierre, Heli summaa.

Teksti: Milla Suonio, Sisällöntuottaja, Työttömien Keskusjärjestö

Lue myös Heli Niromaan kirjoitus: Askelia voimaan -hanke madaltaa kynnystä muuttaa elintapoja

nuoli