Jäsenyhdistysten toiminta ja palvelut

Työttömien Keskusjärjestö toimii jäsenistönsä yhteenliittymänä ja tukena. Kehitämme olemassa olevien jäsenyhdistysten toimintaedellytyksiä edunvalvonnan, viestinnän, koulutuksen, neuvonnan ja hanketyön keinoin.

Keskusjärjestön koulutus- ja tapahtumatarjonta luodaan vastaamaan yhdistysten toiveita ja tarpeita. Koulutuksissa ja tapahtumissa otetaan huomioon ajankohtaiset työllisyys- ja työttömyysasiat sekä jäsenyhdistysten edustajien keskinäinen vertaistuki ja verkostoituminen.  Tapahtumat ja koulutustilaisuudet löytyvät tapahtumat-sivulla.

Ajankohtaista tietoa jäsenyhdistykselle toimitamme kerran kuukaudessa ilmestyvässä sähköisessä jäsenkirjeessä. Osoiteasioissa ole yhteydessä järjestösihteeriin tai viestinnän asiantuntijaan.

Tiedotteet, kannanotot ja blogit julkaisemme Ajankohtaista-sivulla.

Keskusjärjestö osallistuu valtion hallinnon työryhmiin sekä lainsäädäntöön mm. antamalla lausuntoja ja olemalla kuultavana. Lausunnot ovat luettavissa verkkosivullamme.

Työttömien Keskusjärjestö on jakanut EU:n ruoka-apua jäsenyhdistystensä kautta vuodesta 1996. EU-kuivaruokajakelu päättyi maaliskuussa 2022 ja tilalle on tulossa maksukorttijärjestelmä. Keskusjärjestö koordinoi sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Eväitä-elämälle -hanketta vuosina 2016-2023. Sen avulla edistettiin ruokajakeluun liittyvää käytännön toimintaa jäsenyhdistyksissä.

Keskusjärjestö tukee yhdistysten toimintaa eri tavoin. Terveyttä työttömille -toiminta (Terveydeksi-hankkeiden jatkoa) edistää tietoisuutta työttömien lakisääteisestä oikeudesta maksuttomaan terveystarkastukseen, sekä ohjaa niihin. Terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä jalkautuvat yhdistyksiin, tarjoavat maksutonta ja henkilökohtaista sosiaali- ja terveyspalveluohjausta sekä mm. järjestävät hyvinvointipäiviä yhdessä yhdistysten kanssa. Työttömille on tarjolla myös pitkäkestoisempaa työkykykoordinaattorin ohjausta.

Askelia voimaan -hanke tarjoaa tukea työttömien yhdistyksille ja pitkäaikaistyöttömille terveellisten elintapojen, etenkin liikunnan, edistämiseen.

Tuemme aloittelevien jäsenyhdistysten ja sellaisten yhdistysten toimintaa, jotka eivät saa muuta STEA-avustusta  toimintatonnein.

Alueyhdistystoiminnalla vahvistetaan yhdistysten keskinäistä yhteistyötä ja verkottumista, Niissä jaetaan ideoita, kokemuksia ja ne toimivat alustoina alueelliselle yhteistoiminnalle, edunvalvonnalle sekä hanketyölle. Alueille on nimetty aluevastaavat, jotka kutsuvat yhdistyksiä koolle suunnittelemaan yhteistä toimintaa.

Keskusjärjestö pyrkii saamaan mukaan uusia yhdistyksiä ja toimijoita vahvistaakseen työttömien äänen ja tarpeiden esille nostamista. Jos olet kiinnostunut perustamaan yhdistyksen, ota yhteys järjestösihteeriin.

nuoli