Tuetut lomat

Tuettuja leirejä ja lomia vähävaraisille on tarjolla useita. Tiedot lomista löytyvät ja niitä haetaan lomajärjestäjien verkkosivujen kautta.

Seuraa tuettujen lomien hakuaikoja leiri- ja lomajärjestäjien sivuilta!

 • Lomajärjestöjen yhteissivut tuetuista lomista: www.lomajarjestot.fi
 • Solaris-lomat järjestää arjesta selviytymistä tukevia täysihoitolomia vähävaraisille ihmisille: www.solaris-lomat.fi/
 • Hyvinvointilomat ry järjestää tuettuja täysihoitolomia pienituloisille lapsiperheille, työttömille, palkansaajille ja ikäihmisille erilaisissa lomakohteissa ympäri Suomea: hyvinvointilomat.fi. Hyvinvointilomien kalenteri | Sähköinen hakemus | Hyvinvointilomat-Tuetun-loman-hakemus |
 • Maaseudun terveys- ja lomahuolto perheille, ikääntyneille, työttömille, työikäisille, potilas- ja vammaisryhmille: www.mtlh.fi | mtlh-hakemus |
 • Naiseat yhdessä ry: nasylomat.fi
 • Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry on Akavan, SAK:n ja STTK:n oma lomajärjestö, joka järjestää tuettuja hyvinvointikursseja aikuisille ja lapsiperheille: pht.fi
 • Leirikesä lapsille ja nuorille: www.leiri.fi
  • Useat kunnat varaavat rahaa lasten lomatoimintaan, joten oman kunnan avustusta kannattaa hakea. Kysy lisää omalta sosiaalityöntekijältäsi. Huomaa, että leirihakemus tehdään aina Leirikesälle, mutta kunnan maksutuki (eli sosiaalitoimen maksusitoumus leirimaksuun) haetaan erikseen kunnalta.
  • Taloudellisesta avusta lisää: Leiriavustukset/Leirikesä
 • Parasta lapsille tarjoaa huokean hintaisia leirejä lapsille, nuorille ja monikulttuuriperheille: www.parastalapsille.fi
 • Muita leirien järjestäjiä löytyy paikallisesti (seuraa oman alueen paikallismainontaa) tai keskisimpiä lomajärjestäjiä: www.kesaleiri.fi
 • Vähävaraisten perheiden tulee ottaa huomioon, että loma- ja leirimaksuihin voi saada huojennuksia ja avustuksia eri lähteistä, kuten seurakunnilta.
nuoli