Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata. Oikeusapua ei anneta yrityksille eikä yhteisöille. Oikeusapua tarjoavat oikeudenkäyntiasioissa julkiset oikeusavustajat, asianajajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ja muissa asioissa julkiset oikeusavustajat. Julkiset oikeusavustajat työskentelevät valtion oikeusaputoimistoissa. Toimistot sijaitsevat yleensä samoilla paikkakunnilla kuin käräjäoikeudet. www.oikeus.fi/oikeusapu

Millä tuloilla oikeusapua myönnetään

Oikeusapu myönnetään hakijan tulojen, menojen ja elatusvelvollisuuden eli käyttövarojen perusteella.

Hakijan käyttövarojen perusteella määräytyy, saako hakija oikeusapua ilmaiseksi vai omavastuuta vastaan.

Valtion oikeusaputoimistossa työskentelevän lakimiehen virkanimike on julkinen oikeusavustaja.

Ammattiliittojen oikeusapu

Ammattiliittojen lakimiehet ja työpaikkojen luottamushenkilöt auttavat työsopimusasioissa, jos olet ammattiliiton jäsen tai työpaikallasi on luottamushenkilö.

Asianajajaliiton maksuton neuvonta

Asianajajaliito tarjoaa maksutonta neuvontaa: www.asianajajaliitto.fi/asianajopalvelut/asianajajapaivystys

Aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto on valvova valtion viranomainen. Virastolle kuuluu erilaisia oikeusturvaan, perusoikeuksiin ja turvalliseen ympäristöön liittyviä valvontatehtäviä.
https://avi.fi/

Yhteystiedot alueittain:
https://avi.fi/yhteystiedot

nuoli