Rahoitus

Yhdistykset voivat hakea rahoitusta toimintaansa mm. seuraavilta tahoilta.

Rahoitusmahdollisuudet

 • Yhdistystoiminta ja hankkeet
  • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. STEA-avustusta voi hakea toimintaan, jonka tavoitteena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.
  • Työvoimapoliittiset avustukset TE-hallinnolta.TE-toimisto linjaa kunkin hakukierroksen yhteydessä, millaiseen toimintaan ja minkä kohderyhmän tarpeisiin avustusta myönnetään. Lähtökohtana tulee olla työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen.
  • Kuntien avustukset. Kaupungit ja kunnat tukevat järjestötoimintaa paitsi rahallisesti myös tarjoamalla esimerkiksi tiloja järjestöjen käyttöön. Ota yhteyttä omaan kotikuntaan/kaupunkiin.
  • Yhdistyksen rahoitus ja varainhankinta. Pohjois-Karjalan Jelli-verkkosivuston vinkkejä ja neuvoja yhdistyksen rahoitukseen ja varinhankintaan.
  • Kansalaisyhteiskunta. Kansalaisfoorumin hakuperusteinen hankerahoitustietokanta.
  • Rahoituksista yleisesti. Laaja lista erilaisista rahoituslähteistä.
  • Tradekan Kuluttajaosuustoiminnan säätiö. Kuluttajaosuustoiminnan säätiö edistää kuluttajien asemaa ja taloudellista tietämystä ja tukee edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perinteestä kumpuavaa toimintaa sekä tutkimus-, koulutus-, tiedotus- ja kustannustoimintaa.
 • Kulttuuri ja liikunta
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee avustuksilla muun muassa koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita.
  • Liikkuva aikuinen -ohjelma ei enää myönnä rahoitusta samalla tavoin kuin aiemmin Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelman aikaan. Rahoitukset ovat siirtyneet opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja aluehallintoviraston (AVI) alaisuuteen. Liikkuva aikuinen -ohjelman tehtävät jatkuvat kuitenkin hankeseurannan ja tiedon tuottamisen roolissa.
  • Kulttuuria kaikille: rahoitukset. Kulttuuriavustusten ja apurahojen selitetty lista.
 • Säätiörahoitus
 • Euroopan Unioni
nuoli