Aktiivimalli puretaan vuoden 2020 alusta

TÄSSÄ KOOSTEESSA ON TIETOA AKTIIVIMALLIN VAIHEISTA

Aktiivimalli puretaan vuoden 2020 alusta

Aktiivimallista luovutaan ensi vuoden alusta. 1.1.2020 alkaen työttömän aktiivisuutta ei seurata aiemmalla tarkkuudella eikä aktiivimalli leikkaa työttömyysetuutta. Aktiivimalli vaikuttaa vielä vuoden 2019 puolella kertyneisiin työttömyysetuuksiin, vaikka ne maksetaan vuoden 2020 puolella.

Kela ja työttömyyskassat eivät enää ensi vuoden alusta lähtien seuraa työttömyysetuuden saajan aktiivisuutta eivätkä vähennä työttömyysetuutta. Asiakkaan ei tarvitse olla yhteydessä Kelaan aktiivimallin muutoksen takia. Etuus palautuu automaattisesti normaalille tasolle 1.1.2020 alkaen, jos sitä on aiemmin alennettu aktiivimallin perusteella. Oman etuuden määrän ja maksupäivän voi tarkastaa asiointipalvelussa.

Lisätietoa Kelan tiedotteesta.

Aktiivimallin purkamisesta äänestettiin eduskunnassa 11.12.2019

Eduskunnassa aktiivimalli kumottiin äänin 98 jaa, 62 ei ja 39 poissa. Jos haluat katsoa, miten äänestettiin, äänestystulos löytyy eduskunnan verkkosivuilta kansanedustajittain.

Työttömien kokemuksia aktiivimallista

Diakin opiskelijan Tiina Ruohosen tekemä opinnäytetyö yhteistyössä Työttömien Keskusjärjestön kanssa tuo laajalla otannalla selkeästi esille aktiivimallin ja muun työttömyyteen liittyvän hallinnollisen taakan kanssa painiskelevien ihmisten kokemuksen. Tuloksena on hätkähdyttävä katsaus työttömän karuun arkeen, eriarvoistumisen tunteen lisääntymiseen, vihan tunteen nousuun ja syrjäytymisen tunteeseen. Tämä vastaa Keskusjärjestön tietoon tulleesta ja mediassa näkyneestä laajasta kansalaisten kokemuksesta.

Opinnäytetyöhön liittyvä kysely oli keväällä 2018 avoinna Työttömien Keskusjärjestön Facebook-sivulla.

Tiina Ruohonen: Aktivointia vai kyykyttämistä – Työttömien kokemuksia aktiivimallista 2018

Työttömyysturvan aktiivimallin purkaminen – Kysymyksiä ja vastauksia

Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut verkkosivuilleen kysymyksiä ja vastauksia työttömyysturvan aktiivimallin purkamiseen liittyen. (1.11.2019)

Aktiivimallin kumoaminen edellyttää työttömyysturvalain muuttamista. Aktiivimallin kumoamisen vuoksi muutettaisiin myös työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja työttömyyskassalakiin sisältyviä ansiopäivärahan valtionosuutta koskevia säännöksiä. Hallituksen esitys lakien muuttamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2019. Sen jälkeen eduskunnan pitää hyväksyä hallituksen esitys ennen kuin se voi tulla voimaan.

Lue lisää STM:n verkkosivuilta.

Aktiivimallin vaikutukset työttömiin ja TE-toimistojen toimintaan

Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen raportti Aktiivimallin vaikutukset työttömiin ja TE-toimistojen toimintaan julkaistiin 1.11.2019. Kirjoittajina ovat Kyyrä, Tomi; Naumanen, Päivi; Pesola, Hanna; Uusitalo, Roope; Ylikännö, Minna.

Raportissa arvioidaan vuoden 2018 alussa käyttöönotetun aktiivimallin vaikutuksia. Mallin tavoitteena oli lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyysjakson ajan. Aktiivimallin voimaantulon jälkeen työttömän etuutta on alennettu, jos hän ei kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana työskennellyt tai osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin riittävän aktiivisesti.

Linkki raporttiin Aktiivimallin vaikutukset työttömiin ja TE-toimistojen toimintaan.

 

Mikä muuttuu aktiivimallissa 1.4.2019 – Tietoa työttömille

Työtön voi täyttää aktiivisuusehdon uusilla tavoilla 1.4. 2019 lähtien. Huhtikuusta lähtien aktiivisuutta kerryttää myös työllistymistä tukeva toiminta, jonka järjestäjiä ovat esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, ammattiliitot, Työttömien Keskusjärjestö tai sen jäsenyhdistykset tai muut julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset. Lue Kelan tiedote.

Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla on julkaistu usein kysyttyä työttömyysturvan aktiivimallista: https://stm.fi/usein-kysyttya-tyottomyysturvan-aktiivimallista.

Jos Suomi.fi:n palvelutietovarainto kysyy lakikohtaa, on kyseessä valtioneuvoston asetuksen säädöskokoelmanumero 1313/2018 (PDF). Löytyy myös STM:n dioista (ks. alla olevan diaesityksen kolmas dia).

Lisätietoja toiminnan järjestäjistä tullaan julkaisemaan TE-palvelut -verkkosivustolla ja Suomi.fi palvelussa. Työhallinnon kehittämiskeskus tuottaa TE-palvelut -verkkosivustolle tietoa sekä toimijoista että toiminnan sisällöstä. Sivustolle tehdään linkki Suomi.fi palveluun, jonne toiminnan järjestäjien toivotaan ilmoittavan järjestämistään työllistymistä tukevat toiminnasta. Nämä tiedonlähteet julkaistaan ennen muutoksen voimaantuloa.

 

Työttömyysturvan aktiivimalliin uudistuksia 2019

Hallitus on laajentanut niiden toimijoiden joukkoa, joiden järjestämä työllistymistä tukeva toiminta hyväksytään aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi. Asetus astuu voimaan 1.4.2019.

Muutoksen myötä, muun muassa kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestön tai sen jäsenyhdistyksen tai julkista rahoitusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen järjestämä toiminta voisi kerryttää aktiivisuutta.

Myös ammattiliito tai ammattijärjestö tai näiden yksin tai yhdessä perustama säätiö voisi järjestää toimintaa joka olisi aktiivisuutta kerryttävää. Lisäksi työnantajan järjestämä muutosturvakoulutus kerryttäisi osallistujalle aktiivisuutta.

Uuden asetuksen mukainen tarkastelujakso alkaa 1.4.2019.

Lisätietoa ministeriön sivuilta: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/tyottomalle-lisaa-mahdollisuuksia-tayttaa-aktiivimallin-vaatimukset

Katso tietoa toiminnan järjestämisestä sivun alalaidassa olevasta diaesityksestä.

Lisätietoa järjestöille ja yhdistyksille Suomi.fi -sivujen Palvelutietovarannosta, johon organisaatiot itse voivat tuottaa tiedot tarjoamistaan palveluista ja asiointikanavista: Suomi-fi-palvelutietovaranto-ja-aktiivimallipalvelun-kuvaaminen.

Suomi.fi Palvelutietovaranto info järjestöille

Me Työttömien Keskusjärjestössä seuraamme, millaisia malleja yhdistyksissä syntyy, jotka hyväksytään aktiivisuuden osoittamiseksi ja tiedotamme palveluista ja tuomme siihen liittyviä linkkejä verkkosivuillemme.

Valikosta lomakkeet löytyvät jäsenyhdistystemme todistuspohja, jonka voi täyttää työttömälle hänen osallistuttuaan aktiivimallin ehdot täyttävään toimintaan.

STM:n diaesitys aktiivimallin uudistuksesta 1.4.2019 alk.

nuoli