Työttömien Keskusjärjestö: Kunnille ja tuleville hyvinvointialueille velvoite köyhyyden vähentämiseksi

Työttömien Keskusjärjestö: Kunnille ja tuleville hyvinvointialueille velvoite köyhyyden vähentämiseksi

Työttömien Keskusjärjestö: Kunnille ja tuleville hyvinvointialueille velvoite köyhyyden vähentämiseksi

Työttömien Keskusjärjestön hallitus muistuttaa, että työttömien järjestöt ovat diakoniatoimen ohella kunnissa vähävaraisten tärkein auttaja ja tuki myös joulun ja juhlapyhien aikana. Aluevaalien lähestyessä keskusjärjestö vaatii, että kunnissa ja tulevilla hyvinvointialueilla asetetaan selkeät tavoitteet köyhyyden vähentämiseksi ja ne kirjataan lakisääteisiin hyvinvointiohjelmiin ja -strategioihin.

Köyhyys ja vähävaraisuus on näkynyt työttömien yhdistyksissä toisena koronaepidemiavuonna edelleen vahvana ruoka-avun kysyntänä. Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistykset ovat jakaneet tänä vuonna kaupoista, leipomoista ja muualta saatua lahjoitusruokaa arviolta yli 700 000 kiloa sekä EU-kuivaruokaa yli 380 000 kg. Yhteisistä jouluruokailuista on jouduttu osittain luopumaan koronatilanteen vuoksi. Sen sijaan on jaettu elintarvikkeita sisältäviä kasseja jopa suoraan koteihin.

Kuntien säästötoimet ja avustuslinjausten muutokset ovat ajaneet yhdistystoimintaa moni paikoin taloudellisesti hyvin ahtaalle ja jopa toiminnan lopettamisiin. Työttömien Keskusjärjestö katsoo, että järjestöjen tukeminen on kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden elinehto. Mikäli järjestöt häviävät kunnista ja hyvinvointialueilta, se lisää huono-osaisuutta, koska auttavia apukäsiä ei enää ole.

Kansalaisaloite köyhyyden puolittamiseksi

Työttömien Keskusjärjestön hallitus kehottaa kansalaisia allekirjoittamaan joulukuussa avatun kansalaisaloitteen Puolitetaan köyhyys. Kansalaisaloitteen alullepanijoina on Työttömien Keskusjärjestön ohella neljä valtakunnallisessa ruoka-aputoiminnassa toimivaa yhteisöä, joiden asiantuntijat työskentelivät Demokratian kapeikot -SitraLabin ohjelmassa 2021.

Aloitteessa esitetään, että kuntien ja hyvinvointialueiden tulee asettaa köyhyyden vähentämiseen tähtäävät tavoitteet sekä määrittää niihin liittyvät toimenpiteet, mittarit ja seurantatavat osana lakisääteistä velvoitettaan edistää ja seurata hyvinvointia ja terveyttä alueillaan. Tavoitteiden toteutumisesta tule raportoida saman lain velvoittamassa hyvinvointikertomuksessa. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 §6 ja §7.)

Aloitteessa esitetyillä toimenpiteillä halutaan varmistaa, että heikoimmassa asemassa olevat huomioidaan, kun kunnat ja uudet hyvinvointialueet jakavat vastuitaan.

Työttömien Keskusjärjestön hallitus oli koolla tänään. Keskusjärjestö toivottaa turvallista ja rauhallista joulun aikaa!

Linkki kansalaisaloitteeseen: Puolitetaan köyhyys – Kunnat ja hyvinvointialueet velvoitettava asettamaan tavoitteet ja toimenpiteet köyhyyden vähentämiseksi – Kansalaisaloitepalvelu.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski(@)tyottomat.fi

Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi(@)tyottomat.fi

Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen(@)tyottomat.fi

 

 

Mainos Puolitetaan köyhyys -teksti + ihminen

nuoli